Privacy-verklaring

de Gorishoekse Hoeve, gevestigd aan de Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ te Scherpenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

de Gorishoekse Hoeve
Gorishoeksedijk 25
4694 PJ Scherpenisse
+31(0) 166 662457
info@gorishoeksehoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Gorishoekse Hoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons een boeking hebt gemaakt of gebruik hebt gemaakt van onze website. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op kunnen nemen over je reservering

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

   • Voor- en achternaam

   • Geslacht

   • Geboortedatum

   • Adresgegevens

   • Telefoonnummer

   • E-mailadres

   • IBAN- rekeningnummer


  Daarnaast is het ook mogelijk om andere verzoeken te doen via de website, bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via formulieren op onze website. Hier zullen we naast je vraag of opmerking ook je naam en mailadres vragen, zodat we afhankelijk van de vraag of opmerking contact kunnen opnemen. Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics.

  Voor deze analyse registreren wij bij uw bezoek aan onze website de volgende gegevens:

    

    • IP-adres

    • Locatiegegevens

    • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

    • Internetbrowser en apparaat type

   Facebook, Instagram en Twitter (social media) op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

   Camera’s

   Enkele van onze gebouwen en (parkeer)terreinen zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers en faciliteiten. De camerabeelden worden na twee weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij gegevens

   de Gorishoekse Hoeve verwerkt jouw persoonsgegevens. Dit doen we voornamelijk om het verblijf zo optimaal te laten verlopen.

   Uw gegevens worden gebruikt voor:

     

     • Het afhandelen van jouw betaling

     • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

     • Het mogelijk te maken om na het verblijf op het park, deze te beoordelen.

    Hierdoor kan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten campings verder omhoog. Ook kan, met je uitdrukkelijke toestemming, je beoordeling op onze website worden getoond om daarmee nieuwe gasten te informeren. de Gorishoekse Hoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens. Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt.

    Delen van persoonsgegevens met derden

    Wij verstrekken jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met TommyBooking (reserveringssysteem), die jouw gegevens verwerkt in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

    Cookies

    Op gorishoeksehoeve.nl maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

    Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gorishoeksehoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

    Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

    Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

    Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gorishoeksehoeve.nl is beveiligd met een TLS (SSL) certificaat. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gorishoeksehoeve.nl